Hur uppkom konsten att försvara sig?

 

På 500 talet vandrade den indiska buddhistmunken Bodhidarma från Indien till Kina för att befästa den buddhistiska religionen.

Under sin vandring i Kina kom Bodhidarma så småningom till Shaolin templet i provinsen Henan, där började han undervisa de Kinesiska munkarna i mahayana buddhismen.

De flesta av munkarna tröttnade på de stränga andliga övningarna och en del föll till och med i sömn under meditationen. Bodhidarma insåg att lärjungarna var fysiskt svaga och inte kunde koncentrera sig, därmed beslöt han att införa fysiska övningar som så småningom utvecklades till 18 kamptekniker. De 18 teknikerna utvecklades sedan vidare till 72, därefter till 170 och består idag av flera tusen tekniker och stilar.